LightWeb
                    


LightWEB
LightWeb
LightWebStrandli Gård ligger i Fiplingdal, på vestsiden av Fiplingvatnet , i Grane kommune. Gården har en melkeproduksjon på ca. 160 tonn, samt en konsesjon med slaktegris.  I tillegg driver vi med  osteproduksjon og servering/ overnatting. Gården ligger i naturskjønne omgivelser med rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Fra gården har vi panoramautsikt mot mektige Børgefjell og Fiplingvatn. Rett nedenfor gården ligger utløpet til Fiplingdalselva, og en fire kilometer lang stillelv som stadig flere fluefiskere har oppdaget. Fra gården går også stier opp til Bæråsen, med sine mange fiskevatn og flotte turområder.
 I 2006 stod vårt lille gårdsysteri  ferdig. Hovedproduktene våre er  Bæråscammen (camembert), Golvertind (myk blåmuggost), og Fjellsnadder (salatost), samt noe yoghurt. Våre produkter distribueres i hovedsak gjennom Nordlandsmat, og finnes i en rekke butikker fra Brønnøysund i sør til Narvik i nord. I 2010 vant Strandli Gård verdiskapingsprisen for Nord-Norge for vår rabarbrayoghurt. I 2011 hentet vi hjem seieren i samme konkurranse for blåmuggosten Golvertind.N O R D L A N D S M A T
+ 4 7   9 0 2   3 3   1 7 0


S T R A N D L I   G Å R D
+ 4 7   4 7 2   3 7   2 4 6

Tømmerstua er et gammelt våningshus som ble satt opp av Tors tippoldefar på gården Smalås, i 1870. Huset ble flyttet hit til gården i 2010, og stod ferdig våren 2012. Huset rommer en gårdrestaurant med plass til inntil 32 gjester, fem dobbeltrom, en liten gårdsbutikk, samt møterom. I butikkdelen har vi også en vedfyrt steinovn. I restauranten serverer vi gjerne lokalprodusert mat, både fra egen produksjon, men også fra mange andre dyktige produsenter på Helgeland.
Vi arrangerer matkvelder, pubkvelder, julebord etc. Vi tar gjerne i mot grupper for selskaper, kurs, møter.

* Overnatting se info Tømmerstua over.S T R A N D L I   G Å R D

+ 4 7   4 7 2   3 7   2 4 6

Gården har etablert hyttefelt med totalt 35 tomter. Halvparten av disse er tilført veg, vann og strøm. Feltets totale areal er på 270 da, og er av en slik beskaffenhet at hyttene ikke blir liggende så tett inntil hverandre.

Mer info. Ta kontakt.Fjellfolket

O V E R S K R I F T

TEXT..

N Y   W E B S I D E
Velkommen til vår nye hjemmeside. Ta en titt rundt og se hva vi har å tilby.
Fra vår deltakelse på Grüne Woche 2011.T Ø M M E R S T U A   S E R V E R I N G


G A R D S R E S T A U R A N T

G A R D S B U T I K K

M Ø T E R O M

M A T K V E L D

P U B K V E L D

J U L E B O R D

S E L S K A P E R

K U R S

M Ø T E R


S T R A N D L I   G Å R D
+ 4 7   4 7 2   3 7   2 4 6


Ta kontakt for mer info, eller les under Tømmerstua.

LightWeb

KONTAKT PERSON

Tor og Siri Stabbforsmo


ADRESSE
N-8680 TROFORS

MOBIL
Siri: +47 472 37 246

Tor: +47 977 56 294

E-POST
fipling@online.no


© LightWeb